ေႏြရာသီ ေက်းလက္ေဒသ ပညာေရးဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး လက္တြဲေဆာင္႐ြက္လိုေသာ ေဒသခံမ်ား/ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဖိတ္ေခၚျခင္း

Posted by on Feb 17, 2016 in Announcement |

ေန႔စြဲ – ၁၆ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၆ Scholar Institute မွ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ ေက်းလက္ေဒသ ပညာေရးဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္အရ ယခုႏွစ္ေႏြရာသီကာလ၌လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းစသည္တို႔ရွိ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေႏြရာသီ သင္တန္းမ်ားျပဳလုပ္သြားရန္ ရည္ရြယ္ ထားရွိပါသည္။ Scholar Institute အေနျဖင့္ အဆိုပါ ေက်းလက္ေဒသ ပညာေရးဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္မ်ား ကို ၂၀၀၇ခုႏွစ္မွ စတင္ျပီး ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းျပဳလုပ္ေပးခဲ့ရာ ယခုအခါတြင္(၈)ႏွစ္တာ ကာလကို ေရာက္ရွိခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထို(၈)ႏွစ္တာကာလအတြင္း၌ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းစသည့္ ေက်းလက္ ေဒသမ်ားရွိ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားလူငယ္လူရြယ္မ်ား၏ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ျမွင့္တင္ ေပးရန္ရည္ရြယ္လ်က္ အေျခခံ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ အတူ စကားေျပာစြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္းမ်ား လူငယ္မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္းမ်ား၊ အမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ စြမ္းရည္ျမင့္မားေစေရးစသည္ တို႔ကို ေဒသခံမ်ား/ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အခမဲ့ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ယခုႏွစ္(၂၀၁၆)ခုႏွစ္ ေႏြရာသီကာလ၌လည္း ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာသင္တန္းမ်ား ကိုအခမဲ့ပို႔ခ်သြားမည္ ျဖစ္ရာ၊ မိမိတို႔ေဒသရွိလူငယ္လူရြယ္မ်ားအတြက္ ဤကဲ့သို႔ေသာသင္တန္မ်ားကို လိုလား ၾကေသာေဒသခံမ်ား/ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အျမန္ဆုံးဆက္သြယ္၍ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားျဖင့္ ေလွ်ာက္ ထားၾကပါရန္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္အပ္ ပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို Scholar Institute ၏ ရုံးဖုန္းနံပါတ္ (+၉၅၉၄၂၀၀၃၉၅၀၃)ကိုျဖစ္ေစ၊ ဦးေအာင္ေရႊဦး (+၉၅၉၂၅၄၁၆၉၅၅၆) ကိုျဖစ္ေစ၊ institutescholar@gmail.com ကိုျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ေတာင္းခံႏိုင္ျပီး၊ ၂၉ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၆ ေန႔ ၌ ေနာက္ဆုံးထားျပီး ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ ေနရာအကန္႔အသတ္ရွိပါသျဖင့္ သတ္မွတ္ ရက္ထက္ ေက်ာ္လြန္ျပီးမွ ဆက္သြယ္လာေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား...

Read More

Training Invitation CV & Cover Letters

Posted by on Jan 31, 2016 in Announcement |

Dear All, Scholar Institute is going to hold a training “Guiding to writing CVs and Cover Letters” with the aim of building youth capacity. This training shall be a huge support to boost your capacity and skill for both work and academic purposes. From this training, the participants will learn how to write the CV & cover letter effectively and systematically for the successful application process. Please note that seats are limited. Therefore, if you would like to attend this training, please register to Aye Aye Khin (ayekhin@scholarinstitute.org, ph: 09971151055/09264251537) and Zin Maung Maung (zinmaung@scholarinstitute.org , ph: 09421733345) via Email or phone by December 30th, 2015. Trainer: Than Ei Nwe (Program Officer – CEP, Scholar Institute) Date: 1 January 2016 (Friday) Time: 3pm to 5pm Venue: Scholar Institute, Kawi Ponya (ကဝိပုည) Street, Myittarnyunt Quarter, Tamwe...

Read More

Scholarship Opportunities for Myanmar Students in 2016

Posted by on Jan 31, 2016 in Announcement |

Dear All, You are cordially invited to attend “Scholarship Opportunities for Myanmar Students in 2016” seminar at Scholar Institute. Speaker: U Aung Shwe Oo Venue : Scholar Institute, No.671, Ka Wi Pon Ya (က၀ိပုည) Street, Myinttar Nyunt, Tamwe Township, Yangon. Time : 8:30 AM to 9:30 AM 13 December, 2015 “U Aung Shwe Oo is currently working as the Program Head of Scholar Education Learning Center, Scholar Institute. He got Prospect Burma scholarship from 2011 to 2013 and persuaded his master degree in development management and governance at University of Philippines Los Banos, Philippines. The seminar will offer brief introduction of many scholarships for Myanmar students such as United World College (UWC), Prospect Burma (PB), Hong Kong University (HKU), Hong Kong Institute of Education (HKIED), Hong Kong Baptist University (HKBU), Lingnan University Hong Kong, Hong Kong Polytechnic University and other scholarships.” If you are coming, please reserve a seat at scholarinstitute.selc@gmail.com or 09421733345, 09253354672 Remark: Scholarships Information are provided by U Soe Lay, Senior Program Manager, SSSELP, Thabyay Education...

Read More